ارتباط با ما

پسورد فایلهای دانلودی به صورت زیر وارد گردند:

Jangafzarmag.com

حرف ابتدا حتما بزرگ باشد.
آدرس:تهران-بزرگراه شهید نواب صفوی(بین نواب و اسکندری) نبش کوچه محسنی پلاک ۵۱۵

تلفن های تماس تحريريه و امور مشتركين: 66922365

فکس: 66591042